LỜI ĐỀ XUẤT TÂM HUYẾT của GS. VĂN TẠO – Nguyên Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam, năm 2008

0

LỜI ĐỀ XUẤT TÂM HUYẾT của GS. VĂN TẠO – Nguyên Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam, năm 2008.

Chúa Trịnh Cương có tên thụy Nhân Vương Trịnh Cương, sau khi băng hà chữ NHÂN có nhiều ý nghĩa lắm, là NHÂN NGHĨA, NHÂN ÁI, NHÂN TÌNH, NHÂN ĐỨC…

Ông (Chúa Trịnh Cương) lại là một nhà thơ, một con người yêu quý con người, thấy dân đói khổ quá phải làm sao cho dân sung sướng, thấy mùa màng thất bát vì lụt lội thì phải đắp đê điều, thấy quan lại tham nhũng, hà hiếp dân thì phải trừ các quan lại tham nhũng, thấy những người muốn học hành (quân lính, con các phường hát) cũng cho học hành, thi cử để có học vấn. Tuyển chọn được nhiều Tiến sỹ, nhân tài, có nhiều nhà văn, nhà thơ đã trở thành những nhân vật nổi tiếng trong thời kỳ này của lịch sử dân tộc ta.

Nhưng cái NHÂN cao nhất mà vị chúa Trịnh này cùng các vị chúa Trịnh khác đã đấu tranh bảo toàn lãnh thổ và giữ cho đất nước này hơn 240 năm không có giặc ngoại xâm, còn đòi được vùng đất có mỏ đồng Tụ Long ở biên giới phía Bắc hơn 120 dặm ở vùng Tuyên Quang – Hà Giang bây giờ đã bị phong kiến Trung Quốc lấn chiếm từ lâu, chỉ bằng con đường ngoại giao mềm dẻo, lúc cương, lúc nhu, không phải đánh nhau, không tốn một mũi tên, một hòn đạn. Cái đó là tuyệt vời nhất (đáng tiếc là sau này triều Nguyễn lại để bị mất vùng đất đó!).

Nếu xét về mặt lịch sử của dân tộc thì Triều đình nào cũng có cái đúng, cái sai. Nhưng phải nói cho đúng cái công và cái tội. VỀ CÔNG, các chúa Trịnh đã đóng góp cho đất nước ta, cho kinh thành Thăng Long về rất nhiều mặt, ngay cả với nhà Lê thì suốt hơn 10 đời các chúa Trịnh tuy đã nắm được quyền điều hành đất nước, nhưng không ông nào lật đổ triều đình vua Lê, mà vẫn trung thành với vua Lê, cho nên người xưa đã có câu: “Trịnh tồn, Lê tại – Trịnh bại, Lê vong”. Thực tế hai dòng họ Lê – Trịnh đã đoàn kết với nhau xây dựng, điều hành đất nước, tuy rằng vua Lê – chúa Trịnh cũng có lúc có chuyện này, chuyện nọ. Bảo rằng chúa Trịnh cũng có lúc lấn át vua Lê… nhưng với cái thể chế song trùng lãnh đạo trong một đất nước như thời bấy giờ, mà phần lớn các vua Lê thì nhu nhược, yên phận, nếu các chúa Trịnh không nắm lấy thực quyền để điều hành đất nước thì đất nước sẽ phát triển như thế nào??. Thế cho nên bên cạnh lục bộ của nhà vua, các chúa Trịnh đã đặt ra lục phiên của nhà chúa để điều hành đất nước về mọi mặt…

Ta thường nói rằng ‘Thần thiêng nhờ bộ hạ”. Các vua Lê tồn tại và cũng đóng góp vào lịch sử thời Lê Trung Hưng là nhờ có các chúa Trịnh, công của các chúa Trịnh là ở chỗ đó. VẬY THÌ TẠI SAO CHÚNG TA CHỈ KỶ NIỆM CÁC VUA LÊ, KỶ NIỆM CÁC TRIỀU ĐẠI KHÁC, MÀ KHÔNG NÓI GÌ ĐẾN HỌ TRỊNH CẢ?, ĐÓ LÀ ĐIỀU VÔ LÝ QUÁ. Không có di tích nào của họ Trịnh được xếp hạng, không có một ngõ ngách nào trên đất nước Việt Nam được mang tên các CHÚA TRỊNH.

Chỉ sau năm 1995 chính tôi điều hành cuộc hội thảo ‘Chúa Trịnh vị trí và vai trò trong lịch sử” tại Thanh Hóa thì sau đó Phủ Trịnh ở Thanh Hóa mới được công nhận là Di tích văn hóa – lịch sử cấp Quốc gia. Rồi họ Khúc bé như vậy cũng có phố Khúc Hạo, họ Mạc cũng có tên đường phố Mạc Đĩnh Chi, Mạc Thị Bưởi… Sao lại có bất công, vô lý như vậy (với họ Trịnh)!. Có người nói với tôi là ở Hà Nội có phố Trịnh Hoài Đức đó thôi, tôi đã trả lời rằng: ông ấy là người Tàu làm quan dưới thời vua Tự Đức nhà Nguyễn, chứ đâu phải dòng các chúa Trịnh Việt Nam. Vì thế để cho CÔNG MINH LỊCH SỬ, CÔNG BẰNG XÃ HỘI thì lịch sử và chúng ta phải đánh giá xứng đáng công lao của các chúa Trịnh và của dòng họ Trịnh Việt Nam. Nếu ta đã đánh giá đúng rồi thì phải đưa vào sách lịch sử, sách giáo khoa và phải nói rõ ràng là ở những chỗ nào, chỉ cần mấy dòng thôi. VÀ PHẢI CÓ CÁCH XỬ LÝ VỀ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ CỦA HỌ TRỊNH VÀ TÊN CÁC ĐƯỜNG PHỐ… TÔI NGHĨ RẰNG Ở HÀ NỘI ÍT NHẤT NÊN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG PHỐ TRỊNH TÙNG VÀ TRỊNH CƯƠNG. HOẶC CHÍ ÍT LÀ PHẢI ĐẶT MỘT TÊN ĐƯỜNG PHỐ LÀ TRỊNH CƯƠNG, riêng tôi tôi thích ông này đã làm nhiều cuộc cải cách, đặc biệt là cuộc cải cách về tài chính.

Theo tác phẩm của tôi về 10 cuộc cải cách lớn trong chế độ phong kiến Việt Nam đã xuất bản nhiều và đã được dịch ra nhiều tiếng nước ngoài và gửi đi nhiều nước, thì chỉ có duy nhất ông ấy làm được cuộc cải cách tài chính thôi. Hiện nay đối với đất nước chúng ta, vấn đề Tài chính – kinh tế là rất quan trọng, NÊN CHÚNG TA PHẢI TÔN VINH VÀ ĐỀ CAO ÔNG ẤY. Đề cao ông ấy không có nghĩa là hạ thấp ông khác, mỗi ông có những cái hay, cái tốt riêng, khác nhau cho đất nước. Nên tôi đã từng có kiến nghị Trung Ương nên lấy tên một số chúa Trịnh tiêu biểu đặt tên cho các đường phố ở Hà Nội – Huế – Tp. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa…

Share.

About Author

Leave A Reply