Giới thiệu các bài thơ của thanh niên Trịnh tộc ca ngợi tổ tiên – Trịnh Quang Hưng, Trịnh Tuyên

0
 1.  Anh Trịnh Quang Hưng11021232_442392812577638_4086482246036488841_n

   

   

  Ca ngợi Thái vương Trịnh Kiểm

  Thông minh dũng lược Tài Đức cao,

  Trăm trận chiến trường, giỏi biết bao.

  Tinh thần – Khí phách uy danh Tướng,

  Hết lòng Phù Lê nhất công lao.

  Bắc chiến thu hồi quyền Ngụy Mạc,

  Nam chinh mở rộng đất Lê vào.

  Ví như Lê Hoàn hay Ngô Tuấn,

  Trịnh Kiểm xứng danh đấng anh hào

   

  Ca ngợi Thành tổ Triết vương Trịnh Tùng

  Nối chí ông cha giúp Đế vương,

  Tài năng chính trị sớm mở đường.

  Ba quân tướng sĩ cùng chung sức,

  Trung Hưng thành tựu, khắp bốn phương.

  Nước Nam ân Chúa lòng tôn kính,

  Bắc Quốc phong Vương dạ nể nhường.

  Dựng Vua, lập Chúa “lưỡng đầu chế”,

  An dân trị Quốc nhất Triết vương

   

   

  Ca ngợi Chúa Trịnh Sâm

  Anh minh quyết đoán vốn đa tài,

  Xử thế, dùng người giỏi cả hai,

  Quân sự chiến trường tài thao lược,

  Chính trị khoan nghiêm biết dưỡng tài.

  Hưng Hóa, Trấn Ninh ngăn nổi loạn,

  Quảng nam, Thuận Hóa thu đất đai.

  Văn chương Thi Thạch hồn thơ sáng

  Thần thái anh hùng rạng tương lai

   

  14523140_630378077121831_7086481472972616436_n

  Anh Trịnh Tuyên

Bài thơ: ca ngợi chúa Trịnh Sâm

Lại nói dòng Chúa Nhà ta

Trinh Sâm tên hiêu cũng là Đô vương

Có tài thao lược, văn chương

Thông minh ,quyết đoán, dẹp phường loạn thân

Đanh dẹp khởi nghĩa nông dân

Thu đất Thuận Hóa, tiến quân phục hồi

Là dòng thứ chín một thời

Lẫy lừng văn võ một đời oai phong

Áo bào pha trộn mưa giông

Đô Trinh vân mai ngai hông đa xung

Một thời thịnh quốc Trung hưng

Trời Nam êm ấm đã từng ghi tên

Tiếc rằng chúa đã ngủ quên

Trên phi tửu sắc dệt nên bi hồng

Để rồi chúa đã hóa rồng

Để lại hậu thế nỗi lòng tiếc thương

Dòng Trịnh Sâm của Đô vương

Vẫn tự hào mọi ngả đường nước Nam

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply